Koło Gospodyń Wiejskich Podlesice

Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiach powstało aby przyczyniać się do rozwoju swojej miejscowości i kultywować regionalne tradycje. Bierze udział w wielu uroczystościach i festynach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Organizuje także spotkania dla mieszkańców wsi i okolic.
Panie współpracują z innymi kołami na terenie gminy.
Opatentowane przez Koło “Kluchy Połom Bite” zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2011 r. Koło Gospodyń z Podlesic wzięło udział w konkursie “Nasze Kulturalne Dziedzictwo” – Smaki Regionów i zajęło I miejsce za Zalewajkę i Kluchy Połom Bite. Za te potrawy otrzymało także nominację do nagrody Perła 2011 .