A tak obchodziliśmy pierwszą rocznicę naszego istnienia.

Na Dzień Kobiet przybywają znamienici Goście.

A tak bawiliśmy się na Andrzejkach.

Tańce, hulanki…

Przedstawiamy galerię zdjęć z Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez Panie z KGW.

Wrażeń było co nie miara…

Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzibicach

Koło Gospodyń wiejskich w Dzibicach powstało w 2011 roku. Utworzono je, aby kultywować miejscowe tradycje, organizować miło czas dla mieszkańców miejscowości oraz przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej.
Członkinie koła organizują imprezy takie jak Dzień Kobiet, Dzień Matki czy Dzień Dziecka. Urządzają też zabawy, festyny i wyjazdy na targi zieleni. Panie razem pieką ciasta i organizują wieczorki szachowe i literackie. Zajmują się też między innymi nieodpłatnym udzielaniem korepetycji dla dzieci, nauką haftowania, robótek na drutach oraz szycia na maszynie. W propozycjach mają także organizowanie konkursów o tematyce rolniczej czy organizowanie wakacji dla dzieci. Do celów koła należy także działalność charytatywna. KGW zajmuje się pomocą biednym i chorym ze wsi Dzibice oraz przeprowadza zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadza także zbiórki odzieży używanej dla biednych i powodzian oraz zbiórki zabawek do świetlicy.
W 2011 roku z inicjatywy koła zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet, Andrzejek oraz Festyn.
W tym roku odbyła się uroczystość rocznicy istnienia KGW.

Skład samorządu KGW Dzibice:

Przewodnicząca – Wiesława Pałęga
Wiceprzewodnicząca ? Aleksandra Szwaja
Skarbnik ? Lidia Pniak
Sekretarz ? Dorota Chwastek
Komisja rewizyjna ? Iwona Morel, Zofia Cudak, Grażyna Błoch, Dorota Kozłowska,
Bożena Kuter.